Federatie Kunstuitleen – Choices

Elf eigentijdse fotografen (Korrie Besems, Morad Bouchakour, Koos Breukel, Margi Geerlinks, Phoebe Maas, Femke de Roos, Andrea Stultiëns, Maarten Wetsema, Thijs Wolzak, Raimond Wouda, Mirjam de Zeeuw) legden in opdracht van de Federatie Kunstuitleen de smaak en leefstijl van Nederland vast. De tentoonstelling reist langs kunstuitleencentra en toont een dwarsdoorsnede van deze smaak, van mensen van verschillende generaties en diverse culturele achtergronden. De tentoonstelling is samengesteld door gastcuratoren Hanneke Groenteman en Morad Bouchakour.

Art Ants heeft de publiciteit rond de start en de organisatie van de opening op 5 april in CBK De Krabbedans te Eindhoven georganiseerd, evenals ondersteuning verleend voor de tentoonstelling zelf en het bijbehorende blad “OOG”.
(januari – april 2003)